Λιμενικές Μελέτες

Home/Λιμενικές Μελέτες

Λιμενικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι από τις λίγες εταιρείες πανελλαδικώς που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό λιμενικών έργων (κατηγορία 11) στην Ελλάδα. Η Εταιρεία μας αν και εισχώρησε προσφάτως σε αυτόν τον τομέα, έχει εκπονήσει αρκετά λιμενικά έργα και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο.

Το ενδιαφέρον της εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση των λύσεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η μέγιστη λειτουργικότητα της λύσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγχρόνως το όσο το δυνατό περιορισμένο κόστος κατασκευής.

Συντονίστρια του τμήματος λιμενικών μελετών είναι η κ. Κυριακίδου Ελένη.