ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 1388 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 1388 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
1 54

Έργο

Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστός, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Ειδική Αρχιτεκτονική (07), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και τεύχη Δημοπράτησης.

 

Κτίρια αποθηκών, στέγαστρα και χώροι υγιεινής στο 1388 κληροτεμάχιο Ν. Ραιδεστού για την εξυπηρέτηση των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
(07/2007-09/2007)
Ν. Ραιδεστός, Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης
Οριστική Αρχιτεκτονική, Ειδική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και τεύχη Δημοπράτησης.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη για την ανέγερση οκτώ ισόγειων κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1000τμ ως αποθηκευτικοί χώροι και χώροι υγιεινής στο 1388 κληροτεμάχιο Ν. Ραιδεστού. Τα κτίρια αυτά σε συνδυασμό με τα μεταλλικά στέγαστρα που προτείνονται θα εξυπηρετήσουν τις διενεργούμενες εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και τις νέες πίστες που δημιουργούνται στο χώρο αυτό. Στα πλαίσια του Έργου λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής των πιστών οδήγησης με τις ράμπες ανωφέρειας και κατωφέρειας που προτείνονται βάσει προδιαγραφών εκπονήθηκε στατική μελέτη τοίχων αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου για την έδραση των ανισόπεδων οδών. Επίσης εκπονήθηκε και στατική μελέτη περίφραξης περιβάλλοντα χώρου. Πρόκειται για πρωτότυπο Έργο που θα κατασκευαστεί για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο.
Προϋπολογισμός Έργου:
4.700.000,00 €