«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου»

Συνεχίζεται η συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου στα πλαίσια της σύμβασης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου» που υπογράφηκε στις 1-7-2019 και αφορά στην εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και υπηρεσιών, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές περί τοπογραφικών μελετών και ειδικότερα στη διενέργεια τριγωνισμών, πολυγωνομετρίας, τοπογραφικής αποτύπωσης δομημένων και αδόμητων περιοχών, σύνταξη πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης, υψομετρική ενημέρωση οδών και εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών καθώς έκδοση, ενημέρωση ή επικαιροποίηση κάθε απαιτούμενης έγκρισης από διάφορους φορείς. Επιπλέον την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για κάθε σχετικό θέμα που μπορεί να προκύψει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών.