«Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/«Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο» που υπογράφηκε στις 12-11-2019 με το Δήμο Γρεβενών ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Διεργασιών για την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο και αναμένονται τυχόν διορθώσεις μετά τους ελέγχους από την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τη δόμηση των τελικών ψηφιακών αρχείων προς οριστική καταχώριση των δεδομένων της Πράξης εφαρμογής στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο.