Εξέλιξη της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κουφαλίων»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Εξέλιξη της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κουφαλίων»

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης το Δεκέμβρη του 2016. Εκκρεμεί η έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β΄ Φάση) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και η υπογραφή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη.