Εξέλιξη της μελέτης «Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Εξέλιξη της μελέτης «Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου»

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης τον Απρίλιο του 2016. Στην παρούσα φάση συντάσσεται ο Φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης για να σταλεί, μαζί με την εισήγηση της Περιφέρειας Κ.Μ., στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Θεσσαλονίκης για γνωμοδότηση.