Εξέλιξη της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Περαίας β) της επέκτασης Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Εξέλιξη της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Περαίας β) της επέκτασης Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού»

Παραδόθηκε το Β2΄ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης τον Ιανουάριο του 2019. Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η κατάθεση Φακέλου Δικαιολογητικών, για τη μείωση της απόστασης των προς πολεοδόμηση περιοχών από τα υφιστάμενα Κοιμητήρια, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και έπειτα η σύνταξη του Φακέλου της Πολεοδομικής Μελέτης για να σταλεί, μαζί με την εισήγηση της Περιφέρειας Κ.Μ., στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Θεσσαλονίκης για γνωμοδότηση.