Εξέλιξη της μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών του Δήμου Μενηίδας»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Εξέλιξη της μελέτης «Αποτύπωση Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών του Δήμου Μενηίδας»

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης το Σεπτέμβριο του 2018. Στην παρούσα φάση εκκρεμούν οι εγκρίσεις των γεωλογικών μελετών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Θράκης και έπειτα θα συνταχθεί ο Φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης για να σταλεί, μαζί με την εισήγηση της Περιφέρειας Κ.Μ., στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Θεσσαλονίκης για γνωμοδότηση.