Νέα σύμβαση με Δήμο Νεάπολης – Συκεών: “Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης”

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα σύμβαση με Δήμο Νεάπολης – Συκεών: “Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης”

Υπογράφηκε νέα σύμβαση στις 05-09-2019 με το Δήμο Νεάπολης Συκεών με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης»  με αντικείμενο την πλήρη τοπογραφική & αρχιτεκτονική  αποτύπωση, την αξιολόγηση του στατικού φορέα, τον έλεγχο νομιμότητας κτιριακών & ημ εγκαταστάσεων, την τακτοποίηση αυθαιρεσιών κατα τον ν.4495/2017,  τις μελέτες πυρασφάλειας και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, των μέσων πυρόσβεσης καθώς και τη μελέτη των ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων. Η μελέτες αφορούν όλα τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και επιλεγμένα δημοτικά κτίρια.