Νέα Σύμβαση: «Ανάθεση μελέτης για την ανέγερση λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικα»

Home/Nέα, Επικαιρότητα/Νέα Σύμβαση: «Ανάθεση μελέτης για την ανέγερση λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικα»

Υπογράφηκε σύμβαση με το Δήμο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ανάθεση μελέτης για την ανέγερση λυκείου των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρτινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικα» στις 6/11/2019 με αντικείμενο την Μελέτη για την ανέγερση Λυκείου στο ΟΤΓ14 στα τροχιοδρομικά και συγκεκριμένα: Αρχ/κά, Στατικά, ΗΜ και Τεύχη Δημοπράτησης για έκδοση άδειας δόμησης και υλοποίησης.