Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής Περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής Περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου, όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1. του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου.

 

 

Πελάτης:
Δήμος Ωραιοκάστρου

 

Τοποθεσία:
Δήμος Ωραιοκάστρου

 

Κατηγορία Μελέτης:
Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20)

Η πολεοδομική μελέτη αφορά στην πολεοδόμηση των περιοχών επεκτάσεων οικισμού Ωραιοκάστρου, όπως αυτές εμφανίζονται στο διάγραμμα Π.1.1. του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ. Ωραιοκάστρου (2003). Στόχος της μελέτης είναι η εφαρμογή των κατευθύνσεων και προτάσεων του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. με σκοπό την οικιστική ανάπτυξη και οργάνωση των περιοχών των επεκτάσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των υδατορευμάτων της περιοχής και των δασικών εκτάσεων.

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. προτείνεται η επέκταση του οικισμού Ωραιοκάστρου σε περιοχές αραιοδομημένες και αδόμητες, συνολικής έκτασης 4.500 στρ. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία επτά (7) νέων πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) και η επέκταση των υφιστάμενων Π.Ε.2, Π.Ε.4 και Π.Ε.5. Αναλυτικά, περιλαμβάνει την επέκταση του Παλαιοκάστρου (Π.Ε.4) και την ενσωμάτωση σε αυτό τριών νέων Π.Ε. (Π.Ε.10, Π.Ε.11 και Π.Ε.12, δυτικά και νοτιοδυτικά του Παλαιοκάστρου), την επέκταση της Γαλήνης (Π.Ε.5) προς βορρά, τη δημιουργία της Π.Ε.6 (ανατολικά της οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου) και τη δημιουργία των Π.Ε.7, 8, 9 στα ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά της Γαλήνης, αντίστοιχα, καθώς και την επέκταση της Π.Ε.2 (ανατολικά του Ωραιοκάστρου).

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών (μελέτη καθορισμού οριογραμμών των υδατορευμάτων, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας, Υψομετρική μελέτη – Β΄ Κεφάλαιο) για τη μελέτη γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά το ΣΥΠΟΘΑ Α΄ Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την υπ. αριθ.2η πράξη της από 16.03.2021 συνεδρίασης και την υπ’ αρ.11η πράξη της από 26.11.2021 συνεδρίασης, μετά από εισήγηση του τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μελέτη στάλθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας το Φεβρουάριο του 2022 και αναμένεται η τελική έγκριση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ώστε με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής οι πολίτες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους.