Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού

Home/Nέα/Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού

Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού
5/9/2010

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανάρτηση της κτηματογράφησης στο Δήμο Θερμαϊκού και στις 3-9-2010 δόθηκε εντολή έναρξης για την πολεοδομική μελέτη στις ίδιες εκτάσεις από την επιβλέπουσα υπηρεσία.