ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CAPSIS ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CAPSIS ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
image00810000

Πελάτης: Τουριστικές Επιχειρήσεις ΚΑΨΗ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Τοποθεσία: Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η περιβαλλοντική μελέτη αφορά στην Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ξενοδοχείου «CAPSIS» στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. αρ.’ 122859/2-2-2004 Εγκυκλίου, με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του αρ.13 της Κ.Υ.Α. ΗΠ/11014/7033/14-3-2003 (ΦΕΚ332Β΄/2003)».
Στ

Η Mελέτη περιλαμβάνονται: περιγραφή της μέχρι σήμερα εξέλιξης και λειτουργίας της δραστηριότητας, με επικαιροποιημένα στοιχεία λειτουργίας αυτής, καθώς και αναφορά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρύπανσης ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν, με ειδικότερη αναφορά στις απαιτήσεις της προς ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής της δραστηριότητας, στο καθεστώς προστασίας (π.χ. ένταξη του Έργου σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας – δίκτυο «Natura 2000», αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και στις χωροταξικές κατευθύνσεις, στο διάστημα που έχει παρέλθει από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.