ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ»

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ»
1 2256

Έργο

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία: Αρδάνιο – Ορμένιο, Νομός Έβρου

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

Εκπόνηση οριστικών μελετών δεκατριών (13) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα: «Λύρα – Κορνοφωλία – Μάδρα» από Χ.Θ. 17+650 εως Χ.Θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο»
(05/2010-01/2011)
Πρόκειται για μελέτη του συστήματος αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος των γεφυρών καθώς επίσης και των μέτρων προστασίας της κοίτης και πρανών των ρεμάτων που συναντώνται τεχνικά (π.χ. Γέφυρα παράπλευρης οδού SRL15 και Γέφυρα Καμηλοποτάμου). Οι μελετητικές εργασίες καλύπτουν σχεδιαστικά και υπολογιστικά όλα τα επιμέρους στοιχεία δηλαδή φρεάτια, αγωγούς, τάφρους, συστήματα υποδοχής των απορροών από τη γέφυρα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει μελέτη των έργων προστασίας των βάθρων των γεφυρών. Το Έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δημοπρατήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. με προϋπολογισμό κατασκευής 70.000.000€
Προϋπολογισμός Έργου:
1.500.000,00 €