ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Έργο

Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Λάρισας

Τοποθεσία: Οικισμός Φαλάνη, Οικισμός Γιάννουλη, Δήμος Λαρισαίων

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

«Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.
(8/2013, υπό εκπόνηση)

Η Mελέτη έχει ανατεθεί στη σύμπραξη των γραφείων μελετών: «»DELCO E.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» Ε.Π.Ε.», 2) «»ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΕ», 3) «ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», 4) «ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», 5) «ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», 6) «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» ΔΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» και αφορά τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων της Φαλάνης στην υφιστάμενη ΕΕΛ Γιάννουλης καθώς και τα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης προκειμένου να δεχτεί προς επεξεργασία τα λύματα της Φαλάνης. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση οριστικής μελέτης για την κατασκευή του αγωγού, προμελέτης για την κατασκευή των έργων επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του συνόλου των έργων. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι μελέτες των έργων δηλ. Υδραυλική, Ηλεκτρομηχανολογική, Χημικοτεχνική, Στατική, Περιβαλλοντική, Τοπογραφική και Γεωτεχνική. Η εταιρία ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών εκπονεί την Περιβαλλοντική Μελέτη και συμμετέχει στην εκπόνηση της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της περιοχής διέλευσης του προσαγωγού ακαθάρτων και της θέσης της ΕΕΛ Γιάννουλης.