ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ΚΑΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ΚΑΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έργο

Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

 

«Κεντρικοί Εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας»
(7/2013, υπό εκπόνηση)

Αντικείμενο της προς ανάθεσ

Η Mελέτης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτων των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας.

Η Mελέτη έχει ανατεθεί στη σύμπραξη των γραφείων μελετών: «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ – ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ – ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Κ. – ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ ΑΓΓ. – ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΧΡ. – ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ Δ. – ΠΗΧΑ MAPΙΑ.».
Στο αντικείμενο του ως άνω Έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξι (6) Υποέργα, η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Νάουσας:
• ΥποΈργο 1: «Κατασκευή του Έργου: Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου του Δήμου Νάουσας».
• ΥποΈργο 2: «Μελέτη του Έργου: Κεντρικοί εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας».
• ΥποΈργο 3: «Κατασκευή του Έργου: Κεντρικοί εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας».
• ΥποΈργο 4: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σύνολο του Έργου: Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους πεδινούς οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Νάουσας».
• ΥποΈργο 5: «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες».
• ΥποΈργο 6: «Συνδέσεις ΟΚΩ».
Αναλυτικά το Έργο προβλέπει την εκπόνηση των κάτωθι αντικειμένων μελετών:
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
3. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
5. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
8. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
9. Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών εκπονεί την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και συμμετέχει στην εκπόνηση της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της περιοχής μελέτης.
Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης:
α)

Η Mελέτη του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου σε μικρή έκταση (50 στρ.) του οικισμού της Επισκοπής.
β)

Η Mελέτη των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Επισκοπής και Κοπανού προς την κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), που έχουν αντίστοιχα μήκος ίσο με 4,8 km και 6,8 km,
γ)

Η Mελέτη του αντλιοστασίου και του αντίστοιχου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Πολυπλατάνου – Αγγελοχωρίου μήκους περίπου 4,0 km προς την κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ),
δ)

Η Mελέτη της Κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη (Τάφρος Τ66).
Σκοπός της κατασκευής του υπό μελέτη Έργου είναι η συλλογή, η επεξεργασία και εν συνεχεία η διάθεση σε κατάλληλο αποδέκτη των αστικών λυμάτων από τις πεδινές τοπικές κοινότητες (Τ.Κ.) Επισκοπής, Κοπανού και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας, ώστε να καταργηθεί ο υφιστάμενος τρόπος διάθεσης των λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής στους οικισμούς και αφετέρου να επιτευχθεί καλύτερη προστασία των υπόγειων και επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχής.