ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
1 70

Έργο

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία: Τμήμα “Παράκαμψη Ν. Χειμωνίου” του κάθετου άξονα 80 της Εγνατίας Οδού

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών της “Εγνατίας Οδού Α.Ε.” στην εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών Κάτω Διαβάσεων του τμήματος “Παράκαμψη Ν. Χειμωνίου” του κάθετου άξονα 80 της Εγνατίας Οδού.
(06/2006 -10/2006)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για οριστική στατική μελέτη τριών κιβωτίων Ο/Σ ανοίγματος l=”8,50m,” Β=30,00m / l=”8,70m” Β=22,00m / l=”10,50m” Β=15,00m αντίστοιχα εδραζόμενα επί εξυγίανσης πάχους d=”1,00m.”
Προϋπολογισμός Έργου:
1.300.000,00 €