ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI

Home/Ηλεκτρομηχανικές Μελέτες/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “SUPPORT OF THE UPGRADING OF LAGADIKIA REFUGEE SITE IN THESSALONIKI

Έργο

Πελάτης:
Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία:
Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης:
Ηλεκτρομηχανολογικές (09)

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνηση προμελέτης Η/Μ και Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με το σύστημα της Μελέτης/Κατασκευής.