Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρων των Σχολικών Συγκροτημάτων, επί της Ικτίνου 5 & επί της Συγγρού 31

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρων των Σχολικών Συγκροτημάτων, επί της Ικτίνου 5 & επί της Συγγρού 31

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρων των Σχολικών Συγκροτημάτων, επί της Ικτίνου 5 & επί της Συγγρού 31 

 

 

Με τις υπ’ αριθμ. 274111/25-09-2020 και 274104/25-09-2020 συμβάσεις, ανατέθηκαν στην εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» η εκπόνηση των μελετών με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5» και η «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31». Τα εν λόγω έργα περιλάμβαναν την εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών, σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, καθώς και την έκδοση οικοδομικών άδειών των διατηρητέων σχολικών συγκροτημάτων για την υλοποίηση εργασιών και ολοκληρώθηκαν στις 03.04.2023.  

 

Εντός των κτιρίων θα επισκευαστούν όλες οι φθορές και θα βελτιωθεί η λειτουργία τους (εργασίες μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων, συντηρήσεις δαπέδων, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κ.ά.). 

 

Όσον αφορά τις εξωτερικές επεμβάσεις–εργασίες, θα γίνει επαναχρωματισμός όλων των κτιρίων εξωτερικά. Παράλληλα, θα αναδιαμορφωθούν οι σχολικές αυλές με νέα δάπεδα, νέες φυτεύσεις και τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, κάδους απορριμμάτων κ.λπ.). 

 

Η Σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των ΗΜ εγκαταστάσεων, έγινε σύμφωνα με τους συναφείς νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους, τους ειδικούς κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κ.τ.λ. για κάθε κατηγορία. 

 

Κατά τη Σύνταξη των Μελετών των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη καταρχήν τα εξής: 

 

  • Οι υφιστάμενες χρήσεις του υπό Μελέτη κτιρίου. 
  • Οι προτεινόμενες νέες χρήσεις του υπό Μελέτη κτιρίου. 
  • Οι Οδηγίες Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων του ΟΣΚ. 
  • Οι επί τόπου συνθήκες του Οικοπέδου. 
  • Το γεγονός ότι το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο και ότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να σέβονται το χαρακτήρα του μνημείου. 

 

Προτάθηκαν, λοιπόν, τα κατάλληλα συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού-ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και μόνιμο υδροδοτικό, αερίων – καυσίμων κ.λπ., των σχολικών συγκροτημάτων σε συνεργασία με τις αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες ΚΕΝΑΚ.