ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Home/Στατικές Μελέτες/ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
1 48

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θερμαϊκού (πρώην Δήμοι: Μηχανιώνας, Θερμαικού, Επανομής)

Τοποθεσία: Νέα Μηχανιώνα , Δήμος Θερμαϊκού, Νομός Θεσσαλονίκης

 

Κατηγορία Μελέτης:

Σύνταξη Αρχιτεκτονικής (06), Ειδικής Αρχιτεκτονικής (07), Στατικής (08) και Η/Μ Μελέτης (09) σε επίπεδο Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και μελέτης Εφαρμογής και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης.
Ίδρυση Νέων κοιμητηρίων Δ. Μηχανιώνας.
(10/2006 – υπό εκπόνηση)
Σύνταξη Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ Μελέτης σε επίπεδο Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και μελέτης Εφαρμογής και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης.
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Πρόκειται για την εκπόνηση στατικής μελέτης σε στάδιο Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης, Μελέτης Εφαρμογής στα πλαίσια της ανέγερσης κτιρίου διοίκησης, κτιρίου καταστημάτων, Ιερού Ναού, κτιρίου νεκροστασίου, οστεοφυλακίου και βοηθητικού χώρου οστεοφυλακίου, που αφορούν στην ίδρυση των Νέων κοιμητηρίων Δ. Μηχανιώνας, συνολικής επιφάνειας 3.800τμ. Επιπλέον, εκπονείται και Στατική Μελέτη έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (Τοιχία αντιστήριξης στα πλαίσια κατασκευής πλακόστρωτων και ασφαλτοστρωμένων οδών για την ομαλή κίνηση των πεζών και οχημάτων στο εσωτερικό χώρο των κοιμητηρίων και τοιχία περίφραξης χώροι κοιμητηρίων.)
Προϋπολογισμός Έργου:
7.860.000,00 €