«Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση» 12/12/2016

Home/Επικαιρότητα/«Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση» 12/12/2016

«Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση»
12/12/2016

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Χειμερινό Πακέτο (Winter Package) με θέσεις και προτάσεις που αφορούν στην ενέργεια.
Η μετάβαση προς την Καθαρή Ενέργεια είναι γεγονός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ηγηθεί της μετάβασης αυτής και να έχει κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενέργεια και το κλίμα.
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα και καινοτόμα μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση – μεταξύ άλλων μέτρων που αφορούν σε άλλους τομείς ενέργειας – με σκοπό οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμοι για τη μετάβαση αυτή. Τα μέτρα αυτά αναπτύσσονται σε 4 βασικούς άξονες:
1. Καθορισμός του πλαισίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
2. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.
3. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων (οικολογικός σχεδιασμός) και ενίσχυση των επιπέδων των καταναλωτών (σημάνσεις ενεργειακής απόδοσης).
4. Προτάσεις για έξυπνες χρηματοδοτήσεις για τα έξυπνα κτίρια.

Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/41368/oi-neoi-stochoi-gia-tin-energeiaki-apodosi