Η απόφαση της παράτασης των εισφορών μηχανικών βʼ εξαμήνου 2016 μέχρι τις 31/03 24/1/2017

Home/Επικαιρότητα/Η απόφαση της παράτασης των εισφορών μηχανικών βʼ εξαμήνου 2016 μέχρι τις 31/03 24/1/2017

Η απόφαση της παράτασης των εισφορών μηχανικών βʼ εξαμήνου 2016 μέχρι τις 31/03
24/1/2017

Η απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α. της 20-01-2017, για την παράταση των εισφορών μηχανικών β’ εξαμήνου 2016 μέχρι τις 31/03:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:
1.Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., για συζήτηση, εκτός Ημερησίας Διάταξης, του θέματος «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β’ εξαμήνου 2016 των μηχανικών», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, λόγω του ότι πρόκειται περί επείγοντος, που δεν επιδέχεται αναβολή.
2. Τις διατάξεις: Του άρθρου 40 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).
3.Την αριθμ. Φ. 80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 (Β΄4483) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4.Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5.Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΕΣΦΜΜ/25/20-1-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β’ εξαμήνου 2016 των μηχανικών».
6.Τις απόψεις των μελών.
7.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών, πλην του κ. Βογιατζή Πέτρου, ο οποίος ψήφισε λευκό, με την εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων του ΕΦΚΑ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α) Την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017.
Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
Παραλήπτες:
1)Γραφείο Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Α. Μπακαλέξη
2)Γραφείο Υποδιοικητών ΕΦΚΑ
-κ. Λ. Σέμπου
-κ. Δ. Τσακίρη
3)Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων, κ. Χ. Λιαπάκη
4)Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Δείτε την απόφαση, εδώ.
Πηγή:
http://www.b2green.gr/el/post/42660/i-apofasi-tis-paratasis-ton-eisforon-michanikon-v-examinou-2016-mechri-tis-31-03