Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχίαλου

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχίαλου

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχίαλου
14/11/2012

Στις 14/11/2012 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Βόλου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ’’Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου (πρώην Δήμου Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας)’’.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.