Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής
4/8/2011

Στις 04-08-2011 παραδόθηκε αναθεωρημένο το B2′ Στάδιο της Μελέτης “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής”, σύμφωνα με τις συμπληρωματικές παρατηρήσεις – διορθώσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Στην παρούσα φάση αναμένεται παραλαβή του Β2′ Σταδίου και έγκρισή του από την επιβλέπουσα υπηρεσία.