Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής
13/10/2010

Στις 13-10-2010 παραδόθηκε το B2′ Στάδιο της Μελέτης “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής”. Αναμένεται παραλαβή του Β2′ Σταδίου και έγκρισή του από την επιβλέπουσα υπηρεσία.