Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γιαννιτσών

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γιαννιτσών

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γιαννιτσών
7/6/2010

Το ΓΠΣ Δήμου Γιαννιτσών ολοκληρώθηκε επιτυχώς και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης
(Απόφ. 5061/09,ΦΕΚ385AΑ/06-08-2009).