Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου
27/1/2010

Στις 27-1-2010 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παραδόθηκε το Α’ Στάδιο της μελέτης “ΓΠΣ Δήμου Αμυνταίου”. Αναμένεται η εντολή έναρξης του Β’ Σταδίου της μελέτης.