Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου

Home/Nέα/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμυνταίου
4/10/2010

Στις 04-10-2010 εκρίθηκε το Α’ Στάδιο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου από το Δημοτικό Συμβούλιο και την επιβλέπουσα υπηρεσία και δόθηκε η εντολή έναρξης του Β1′ Σταδίου της μελέτης.