ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A.1.1 c FILYRO

Έργο

Πελάτης: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (πρώην Δήμοι: Πυλαίας, Χορτιάτη, Πανοράματος)

Τοποθεσία: Οικισμός Φιλύρου, Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20) – Υδραυλικά (13)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης του σχεδίου πόλης του Φιλύρου, των περιοχών που είναι οριοθετημένες με απόφαση Νομάρχη, καθώς και στην αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Φιλύρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (2002). Το Α΄ Στάδιο της πολεοδόμησης παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2006. Με ειδική μελέτη που εκπονήσαμε υπήρξε επανακαθορισμός του συντελεστή δόμησης στην περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου του Φιλύρου σε 0,7, με σχετική απόφαση Νομάρχη (2005) και μετά από σχετική πρόταση (ως προς το σ.δ.) από την τότε επιβλέπουσα υπηρεσία. Το έτος 2008 και μετά από δύο ετών συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Δασών, αποσαφηνίστηκαν οι δασικές/αναδασωτέες εκτάσεις και συγκεντρώθηκαν οι πράξεις χαρακτηρισμού διαφόρων ιδιοκτησιών για τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν άποψη υπηρεσία, και διαπιστώθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία η ανάγκη αναπροσαρμογής της προμελέτης: η εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. προέκυψε τελικά προβληματική, αφού είχαν χωροθετηθεί πολλές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε δασικές/αναδασωτέες εκτάσεις. Τελικά, το Α΄ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης παρελήφθη με απόφαση Δ.Σ. τον Οκτώβριο του 2008. Από τότε δεν υπήρξε εξέλιξη στη Mελέτη. Η επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων πραγματοποιήθηκε με απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2009), όμως η Mελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που εξετάστηκε από τη Δ.Ο.Κ.Κ. του τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2009) και ουσιαστικά η ύπαρξη των νέων κοιμητηρίων σε απόσταση περίπου 100 μ. από το όριο της περιοχής πολεοδόμησης, αλλά και τα παλαιά κοιμητήρια που παραμένουν και έχουν χαρακτηρισθεί από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ως χώρος μνημειακού πρασίνου έχουν προκαλέσει τυπικά προβλήματα στην οικιστική καταλληλότητα της περιοχής. Με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του «Καλλικράτη» υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της μελέτης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος στο βορειοανατολικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο σήμερα «αγκαλιάζεται» από το περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου και σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη θέα είτε προς το Θερμαϊκό Κόλπο από τη μία πλευρά, είτε προς τη λίμνη της Κορώνειας από την άλλη, αναπτύσσονται όλες οι προϋποθέσεις για την άρτια οικιστική οργάνωση της περιοχής την επόμενη δεκαετία.