ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Τοπογραφικές Μελέτες/ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image001235268

Έργο

Τοποθεσία: Φιλαδέλφειο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονικά (06) – Ειδικά αρχιτεκτονικά (07) – Στατικά (08) – Υδραυλικά (13) – Τοπογραφικά (16) – Περιβαλλοντικά (27)

Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 32, Ο.Τ. 33, Ο.Τ. 57, Ο.Τ. 28, Ο.Τ. 34, για καθορισμό ρέματος καθώς και διαμόρφωση του χώρου πλατείας Φιλαδελφείου, υδραυλική μελέτη ρέματος και στατική μελέτη αναψυκτηρίου και τεχνικού Έργου του Δήμου Αρέθουσας.