Εξοικονομώ: 2η προσθήκη νέων επιλέξιμων αντλιών θερμότητας σε μια εβδομάδα 14/12/2016

Home/Επικαιρότητα/Εξοικονομώ: 2η προσθήκη νέων επιλέξιμων αντλιών θερμότητας σε μια εβδομάδα 14/12/2016

Εξοικονομώ: 2η προσθήκη νέων επιλέξιμων αντλιών θερμότητας σε μια εβδομάδα
14/12/2016

Το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». ανανεώθηκε από το ΥΠΕΝ στις 12/12/2016, μία μόλις εβδομάδα από την προηγούμενη ενημέρωση.
Συνολικά, με την τελευταία προσθήκη, το αρχείο συμπεριλαμβάνει 1.661 διαφορετικά μοντέλα..
Η διαδικασία ένταξης αντλιών θερμότητας στο μητρώο είναι συνεχής και το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας είναι αυτό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι στο μητρώο έχουν καταγραφεί μόνο οι αντλίες θερμότητας αέρα ‐ νερού που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Απόφασης με Α.Π. ΦΕ2.1/25654/1231 της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας επειδή, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση είναι όλες επιλέξιμες, δεν έχουν καταγραφεί στον κατάλογο.
Πηγή:http://www.b2green.gr/el/post/41436/exoikonomo-2i-prosthiki-neon-epileximon-antlion-thermotitas-se-mia-evdomada