Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών

Home/Nέα/Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών
1/3/2010

Στη 1 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της εταιρείας στην οδο Μοναστηρίου 95. Ανάμεσα στις αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ήταν και η αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό να διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς όπως η κατασκευή ιδιωτικών έργων,οι εκτιμήσεις ακινήτων, κτλ.