ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Υδραυλικές Μελέτες/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.
1 3801010

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστού, Νομού Θεσσαλονίκης, αγροτεμάχιο υπʼ αριθμό 1388

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)

Εσωτερική Οδοποιία και Αποχέτευση ομβρίων ακάλυπτων χώρων της Ανατολικής Δ/νσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ.
(07/2007 – 08/2007)

Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και περιλαμβάνει 82 αγωγούς βαρύτητας (τσιμεντοσωλήνες Τ/Σ τύπου καμπάνα), έναν καταθλιπτικό αγωγό (ΡΕ 2ης γενιάς) και μία επενδεδυμένη τάφρο (από οπλισμένο σκυρόδεμα). Η συλλογή των ομβρίων πραγματοποιείται σε φρέατια υδροσυλλογής με μεταλλική εσχάρα, κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να είναι επισκέψιμα. Τη θέση των φρεατίων αυτών καθόρισαν τα χαμηλά σημεία συγκέντρωσης των ομβρίων βάσει των μηκοτομικών κλίσεων και επικλίσεων των οδών και των πεζοδρομίων, καθώς και των κλίσεων των ακαλύπτων χώρων. Μεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής και σε σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των αγωγών (οριζοντιογραφικά), καθώς και ανά 50m τοποθετούνται φρεάτια συμβολής – επίσκεψης. Στα σημεία όπου συμβάλλουν αγωγοί με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη του 1m, τοποθετούνται φρεάτια πτώσης.
Το δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων καταλήγει τελικά στο ρέμα με κατάλληλο τεχνικό Έργο εκβολής και τοπική επένδυση του πρανούς του ρέματος έως και τον πυθμένα του με κατάλληλα συρματόπλεκτα κιβώτια (ζαρζανέτια). Το τεχνικό τραπεζοειδούς διατομής αποτελείται από πτερυγότοιχους, πλάκα έδρασης και πλάκα επικάλυψης από Ο/Σ. Το Έργο εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 ‘’Πρόγραμμα ΟΑΑΛΑ 2000-2006’’ με προϋπολογισμό κατασκευής 5.000.000€ και έχει ολοκληρωθεί.
Προϋπολογισμός Έργου:
350.000,00 €