ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Μελέτες Κτηματολογίου/ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
2 84 min

Πελάτης:Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)

Τοποθεσία: Αγ. Αθανάσιος, Καλαμώνας και Κεφαλάρι Νομού Δράμας

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικές (16)

Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Αγίου Αθανασίου, Καλαμώνα και Κεφαλαρίου Νομού Δράμας.

Η διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμώνος (πρώην Κοινότητα Καλαμώνος) του Δήμου Καλαμπακίου  του Νομού Δράμας ολοκληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 334/7 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. στις 26-10-2005 (ΦΕΚ1537/Β’/07.11.2005) και ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ορίστηκε η 7η Νοεμβρίου 2005.

Η διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου (πρώην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου) του Δήμου Δοξάτου  του Νομού Δράμας ολοκληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 370/4 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. στις 5-4-2006 (ΦΕΚ467/Β΄/13.04.2006) και ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ορίστηκε η 13η Απριλίου 2006.

Η διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Κεφαλαρίου (πρώην Κοινότητα Κεφαλαρίου) του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας ολοκληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 436/4 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. στις 7-11-2007 (ΦΕΚ2220/Β΄/19.11.2007) και ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ορίστηκε η 19η Νοεμβρίου 2007.

Για τις περιοχές αυτές λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο εντός του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.