ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
1 91

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Τριαδίου, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε σε ένα στάδιο, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του έτους 2004, αφορά σε έργα ύδρευσης του Τριαδίου και συγκεκριμένα, για έργα αναβάθμισης και επέκτασης του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου. Τα συνολικά έργα ύδρευσης που πρόκειται να κατασκευαστούν, αφορούν σε δύο κύριους αγωγούς, οι οποίοι διέρχονται από την εντός, αλλά και την εκτός σχεδίου περιοχή του Τριαδίου, συνδέοντας το δίκτυο με τις υφιστάμενες δεξαμενές στα ανατολικά του οικισμού. Διευκρινίζεται ότι για τη λειτουργία των δύο γεωτρήσεων έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ για την κατασκευή του επεκτεινόμενου δικτύου ύδρευσης στην ανατολική επέκταση του σχεδίου πόλης του Τριαδίου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς, η περιβαλλοντική μελέτη που εκπονήθηκε αφορά μόνο σε τμήματα του προτεινόμενου Έργου, αν και το περιγράφει συνολικά, προκειμένου να είναι κατανοητή και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου. Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.