Επιτυχής ολοκλήρωση Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας

Home/Nέα/Επιτυχής ολοκλήρωση Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας

Επιτυχής ολοκλήρωση Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Μενηίδας
29/4/2015

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, της Κτηματογράφησης και της Διαδικασίας Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Δήμου Μενηίδας, εκπονήθηκε η Πολεοδομική Μελέτη παράλληλα με την Γεωλογική και Υδρολογική Μελέτη υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Μενηίδας εκπονήθηκε σε δύο Στάδια, το Α΄ και το Β΄ και μετά την ολοκλήρωση του κάθε Σταδίου ακολουθήθηκε η διαδικασία Ανάρτησης της Μελέτης, Υποβολής Ενστάσεων από τους Πολίτες, Εκδίκασης Ενστάσεων και διόρθωσης της μελέτης.
Το Β’ Στάδιο εκπονήθηκε σε δύο υποστάδια, το Β1΄ και το Β2΄.
Το τελικό Β1΄Στάδιο της μελέτης ολοκληρώθηκε στις 8.3.2013, και ακολούθησε η Ανάρτησή του κατά το διάστημα 9/12/2013 – 20/12/2013 όπου και παρελήφθη μόνο μία ένσταση. Η διαδικασία εκδίκασης Ενστάσεων και ενημέρωσης των αντίστοιχων διαγραμμάτων της Πολεοδομικής Μελέτης ολοκληρώθηκε στις 16-12-2014 (υπ’ αρ.307/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σκύδρας). Το Β1΄ Στάδιο παραλήφθηκε από το Δ.Σ. στις 29-4-2015 με την υπ’ αρ.117/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σκύδρας με θέμα:
« Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης και παραλαβής του Β1΄ Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης ‘Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και Πράξη εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών Δήμου Μενηίδας».
Το Β2΄ Στάδιο παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 13-7-2015.
Έπεται έλεγχος του ισοζυγίου της μελέτης και εγκρίσεις των μελετών οριοθέτησης ρεμάτων και γεωλογικών μελετών, ώστε να ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Μελέτη και να ξεκινήσει το Στάδιο της Πράξης Εφαρμογής, με την ολοκλήρωση του οποίου θα εφαρμοστεί η Πολεοδομική Μελέτη και θα υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα έργα υποδομής.