Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα

Home/Κτηματολόγιο & Τοπογραφία/Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα

Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην Ελλάδα

 

 

Πελάτης:
Trans Adriatic Pipeline AG

 

Περιοχή:
Από τα Ελληνοτουρκικά (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή)

 

Περιγραφή:
Εργασίες Κτηματογράφησης ως μέλος κοινοπραξίας για τις διαδικασίες απόκτησης γης και δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ κατά μήκος της χάραξης του αγωγού από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα (Ιεροπηγή).