Ενσωμάτωση νομοθεσίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων & ενέργειας 18/11/2016

Home/Επικαιρότητα/Ενσωμάτωση νομοθεσίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων & ενέργειας 18/11/2016

Ενσωμάτωση νομοθεσίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων & ενέργειας
18/11/2016

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά στην “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις.”
Στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (CNG και LNG) και υδρογόνου.
Επιπλέον, στις λοιπές διατάξεις, επανακαθορίζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού.
Περισσότερα στο Link: http://www.b2green.gr/el/post/40655/ensomatosi-nomothesias-gia-tin-anaptyxi-ypodomon-enallaktikon-kafsimon-&-energeias