ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1 58

Έργο

Πελάτης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία:  Δ. Αγίου Παύλου, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06) και Στατική Μελέτη (08) Εφαρμογής.
Εννιαθέσιο Διδακτήριο Δ. Αγίου Παύλου Ν. Θεσ/νίκης.
(Στατική μελέτη Εφαρμογής)

(03/2005 -05/2005)
Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη Εφαρμογής.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου εννιαθέσιου Διδακτήριου με υπόγεια συνολική επιφάνεια 1.500τμ το οποίο θα ανεγερθεί επί ιδιόκτητου οικοπέδου του πρώην Δ. Αγίου Παύλου Ν. Θεσσαλονίκης.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.000.000,00 €