Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία εκδίκασης αιτήσεων Διόρθωσης & Ενστάσεων

Home/Nέα/Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία εκδίκασης αιτήσεων Διόρθωσης & Ενστάσεων

Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία εκδίκασης αιτήσεων Διόρθωσης & Ενστάσεων
19/4/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων των περιοχών Αμπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσμου, Νέας Μαγνησίας και Διαβατών, Μενεμένης, Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε στις 16-08-2011, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/ενστάσεων την 16η-08-2011 για τους κατοίκους εσωτερικού και την 14η-10-2011 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ο μικρός αριθμός αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων που υποβλήθηκαν πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα του έργου που επιτελέστηκε από τα στελέχη της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ.

Τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης επεξεργάστηκαν τις Αιτήσεις διόρθωσης/ Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και θα παραπέμψουν στις Επιτροπές Ενστάσεων προς κρίση αυτές που από την αιτούμενη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής προκύπτει ολική ή μερική αντικατάσταση δικαιώματος άλλου προσώπου ή επηρεάζονται δικαιούχοι σε γειτονικά ακίνητα.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις διόρθωσης που δεν παραπέμπονται στις Επιτροπές διεκπεραιώνονται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση των διορθώσεων μετά την έναρξη λειτουργίας του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου, με την ταχυδρομική αποστολή Βεβαιώσεων Πρώτων Έγγραφών.

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

Επειδή προϋπόθεση του παραδεκτού για την εξέταση της Αίτησης διόρθωσης/Ένστασης από την Επιτροπή είναι η κοινοποίησή της από τον ενιστάμενο στα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα/ ακίνητα επηρεάζονται, θα πρέπει ο ενιστάμενος μετά από ενημερωτική επιστολή που θα λάβει από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης με συνημμένο πίνακα των προσώπων αυτών, να προσέλθει στο αρμόδιο Γραφείο και να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διόρθωσης/ένστασης για να την κοινοποιήσει στα πρόσωπα αυτά.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στην εκδίκαση της Αίτησης διόρθωσης/ Ένστασής από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από δύο νομικούς και από ένα τοπογράφο-μηχανικό, ο ενιστάμενος μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο. Επίσης, στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει μηχανικός ή άλλος τεχνικός σύμβουλος.

Για τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς και από τον επίσημο ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ www.ktimatologio.gr.

Επίσης, τα πινάκια των αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων, εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης, τοιχοκολλούνται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής και στο δημοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής και έχουν θέση πρόσκλησης για την παράσταση του ενιστάμενου στη συζήτηση.

Η συμμετοχή των εμπλεκομένων προσώπων και σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματά θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.