Γαία μελετών

Home/Tag:Γαία μελετών

The circular was issued for new insurance contributions 30/12/2016

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για νέες ασφαλιστικές εισφορές 30/12/2016 Εκδόθηκε η εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορά εκτός από τους μέχρι τώρα ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, τους υγειονομικούς, τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή επαγγέλματος, τα μέλη και τους μετόχους οργανισμών, Κοινοπραξιών,

1 97

BIOCLIMATIC REDEVELOPMENT OF THE PUBLIC OPEN AREA AND CONSOLIDATION OF FOUR SQUARES AND ONE PARK IN SKYDRA

Project Client: Δήμος Σκύδρας (πρώην Δήμοι: Σκύδρας, Μενηίδας) Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου και ενοποίηση τεσσάρων πλατειών και ενός Πάρκου στη Σκύδρα. Η διαμόρφωση αυτή υπακούει στις αρχές, στους τρόπους και τα υλικά κατασκευής του «βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού» με στόχο την θερμοκρασιακή μείωση και την ανοδική θερμική άνεση για τους χρήστες της περιοχής παρέμβασης. 1 97

SANDALI

ANIDROS – KALI – KALLIPOLI – KRANIA – LITHARIA – MANDALO – PROFITI ILIA – SANDALI

Έργο Πελάτης: Δήμος Σκύδρας (πρώην Δήμοι: Σκύδρας, Μενηίδας) Τοποθεσία: Οικισμοί Άνυδρου, Καλής, Καλλίπολης, Κρανιάς, Λιθαριών, Μανδάλου, Προφήτη Ηλία και Σανδαλίου, Δ.Ε. Μενιήδας, Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20) – Υδραυλικά (13) Η Mελέτη εκπονείται από τη σύμπραξη των γραφείων: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΚΚΤ