Less than 2.8% the fall in real estate in 2016

Home/Timeliness/Less than 2.8% the fall in real estate in 2016

Less than 2.8% the fall in real estate in 2016
4/12/2016

Less than 2.8% the fall in real estate in 2016.
http://www.b2green.gr/el/post/41128/kato-tou-28-tis-ekato-i-ptosi-ton-akiniton-to-2016