Incorporation of the legislation for the infrastructure development of alternative fuels & energy

Home/Timeliness/Incorporation of the legislation for the infrastructure development of alternative fuels & energy

Incorporation of the legislation for the infrastructure development of alternative fuels & energy
18/11/2016

Incorporation of the legislation for the infrastructure development of alternative fuels & energy.
http://www.b2green.gr/el/post/40655/ensomatosi-nomothesias-gia-tin-anaptyxi-ypodomon-enallaktikon-kafsimon-&-energeias