ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 6 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ “ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΝΔΡΑ ”, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 “ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ”

Home/Υπηρεσίες Συμβούλου/ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 6 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ “ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΝΔΡΑ ”, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 “ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ”
1 8628564

Πελάτης:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία:
Αρδάνιο-Ορμένιο, Νομός Έβρου
Έλεγχος των οριστικών μελετών 6 τεχνικών στο 1ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 17+650 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο”
– Ελεγκτής Τεχνικής Μελέτης
(05/2010 – 01/2011)
Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου Στατικής Μελέτης Τεχνικών
Στα πλαίσια της σύμβασης: «Εκπόνηση των οριστικών μελετών 10 τεχνικών στο 2ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από Χ.Θ. 17+650 έως Χ.Θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο”», πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο ο έλεγχος των 6 τεχνικών που βρίσκονται στο 1ο υποτμήμα “Λύρα-Κορνοφωλιά-Μάνδρα” από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 17+650 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 «Αρδάνιο-Ορμένιο», που μελετήθηκαν από άλλο τεχνικό γραφείο μελετών. Τα 6 τεχνικά είναι τα εξής:
1) Γέφυρα ρέματος Φλέβα στην παράπλευρη οδό SRL6
2) Γέφυρα ρέματος Φλέβα στην παράπλευρη οδό SRR2B
3) Οριστική Μελέτη Α/Δ στον Α/Κ Φυλακτού, Χ.Θ. 15+638
4) Οριστική Μελέτη Α/Δ στον Α/Κ Προβατώνα, (Κ4) Χ.Θ.
5) Οριστική Μελέτη Α/Δ κάθετης οδού στην Παράκαμψη Προβατώνα, (Κ5) Χ.Θ.
6) Οριστική Μελέτη Γέφυρας Μαυρορέματος στη Χ.Θ. 2+352 της παράπλευρης οδού.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα υποβληθέντα σχέδια και στια τεύχη των στατικών υπολογισμών (παραδοχές, φορτία, κλπ) των παραπάνω τεχνικών, βάσει των ισχυουσών κανονισμών γεφυροποιίας.
Το Έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δημοπρατήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
80.000.000,00 €+C442