ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ» , ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 «ΑΡΔΑΝΙΟ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ: «ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΔΡΑ» , ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 «ΑΡΔΑΝΙΟ
1 66

Έργο

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία: Αρδάνιο – Ορμένιο

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Εκπόνηση οριστικών μελετών δεκατριών (13) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα: «Λύρα – Κορνοφωλία – Μάδρα» από Χ.Θ. 17+650 έως Χ.Θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του κάθετου άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο».
(05/2010 -01/2011)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη επτά Κάτω Διαβάσεων (φορέας μορφής κιβωτίου), τριών Άνω Διαβάσεων (πλακογέφυρες ενός ανοίγματος με κυκλικά κενά επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων), δύο γεφυρών με προκατασκευασμένες, προεντεταμένες δοκούς ενός ανοίγματος επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων και μιας γέφυρας τριών ανοιγμάτων (συνεχής φορέας – πλάκα με κυκλικά κενά επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων).
Προϋπολογισμός Έργου:
80.000.000,00 €