ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Home/Υπηρεσίες Συμβούλου/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
1 870123

Πελάτης:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία:
Δ.Δ. Νέο Χειμωνίο, Ν. Έβρου
Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών της “Εγνατίας Οδού Α.Ε.” στην εκπόνηση και στον έλεγχο των οριστικών μελετών τριών Κάτω Διαβάσεων του τμήματος “Παράκαμψη Ν. Χειμωνίου” του κάθετου άξονα 80 της Εγνατίας Οδού.
– Ελεγκτής και Συντάκτης Τεχνικών Μελετών
(06/2006 – 10/2006)

Παροχή Υπηρεσιών Σύνταξης και Ελέγχου Στατικής Μελέτης Τεχνικών
Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης η εταιρία προχώρησε στην παροχή υπηρεσιών σύνταξης και ελέγχου των Οριστικών Στατικών Μελετών των 3 κάτω διαβάσεων (Τεχνικό ΚΔ3 στη Χ.Θ. 18+300,31, Τεχνικό ΚΔ4 στη Χ.Θ. 18+577,65, Τεχνικό ΚΔ5 στη Χ.Θ. 19+045,96) στην Εθνική Οδό Φερρών – Καστανέων στο τμήμα Διδυμότειχο έως Ορεστιάδα “Παράκαμψη Ν. Χειμωνίου” του κάθετου άξονα 80 της Εγνατίας Οδού.
Προϋπολογισμός Έργου:
8.000.000,00 €