ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image002345

Έργο

Πελάτης: Δήμος Χαλκηδόνος (πρώην Δήμοι: Χαλκηδόνος, Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων, Δήμος Χαλκηδόνος, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Καλλικράτειου Δήμου Κουφαλίων. Έχει ολοκληρωθεί το Α΄ Στάδιο και γνωμοδότησε το Δ.Σ. Κουφαλίων με την αρ.239/2012 απόφασή του ενώ με το με αρ. πρωτ. 23383/17-12-2012 έγγραφο της επιβλέπουσας υπηρεσίας δόθηκε εντολή για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

Ο Δήμος Κουφαλίων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, διαθέτει γεωργικές εκτάσεις (75%, ΕΣΥΕ). Από αυτές, μεγάλη έκταση στα κεντρικά του Δήμου αρδεύεται. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ακολουθούν οι βοσκότοποι (15%) και οι οικισμοί (4%), ενώ δασικές εκτάσεις δεν έχουν καταγραφεί στο Δήμο Κουφαλίων. Σημαντικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου αποτελεί ο Αξιός ποταμός, ο οποίος παρουσιάζει έναν σημαντικό αριθμό από είδη πανίδας και χλωρίδας και προστατεύεται από το δίκτυο «Natura 2000». Ο Αξιός ποταμός στο ανατολικό όριο του Δήμου χωρίζει την εδαφική επικράτειά του σε δύο τμήματα. Κεντρικά, στο δυτικό τμήμα βρίσκεται η έδρα του Δήμου, τα Κουφάλια, ενώ στο ανατολικό τμήμα, παράλληλα με τον Αξιό συναντώνται οι υπόλοιποι τρεις οικισμοί του Δήμου, ο Ακροπόταμος, ο Καστανάς και το Πρόχωμα.