ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
image005467447

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βιάννου

Τοποθεσία: Δήμος Βιάννου, Νομός Ηρακλείου

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Οικονομικές (03) – Περιβαλλοντικές (27)

Το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε το 2011, ΦΕΚ έγκρισης 30ΑΑΠ/30-3-2011. Για τη χωρική και οικιστική οργάνωση του Δήμου καθορίστηκαν οι πολεοδομημένες και οι προς πολεοδόμηση περιοχές, οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), όπου ανήκουν η περιοχή αρδευόμενης γεωργικής γης, η περιοχή γεωργικής γης, η περιοχή γεωργικής γης με θερμοκήπια, η περιοχή υποδοχής κατά προτεραιότητα εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής, η περιοχή τουρισμού – αναψυχής και η περιοχή τουρισμού – αναψυχής με δυνατότητα αναζήτησης ΠΕΡΠΟ, η περιοχή ανάπτυξης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, η περιοχή αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και βιοτεχνίας χαμηλής και μέσης όχλησης και η περιοχές ειδικών χρήσεων, και οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), όπου ανήκουν η περιοχή προστασίας ρεμάτων, η περιοχή προστασίας φαραγγιών, η περιοχή προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων εντός και εκτός Natura και η περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.