ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη/Χωροταξικές Μελέτες/ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image001111117

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θηβαίων (πρώην Δήμος Πλαταιών)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Πλαταιών, Δήμος Θηβαίων, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27)

Η Mελέτη αφορά στην εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Καλλικράτειου Δήμου Θηβαίων με έδρα τη Θήβα. Για την ως άνω μελέτη υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης στις 28-12-2012. Η σύμπραξη των μελετητών παρέδωσε το Α΄ Στάδιο της μελέτης στις 13-6-2013, 5 μήνες μετά την έγκριση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης.

Η Mελέτη χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Το Ά στάδιο αφορά στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην αξιολόγηση των δεδομένων, τη διάγνωση των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών και στη διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης.