ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Home/Χωροταξικές Μελέτες/ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
imag234262467

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, Δήμος Θέρμης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Χωροταξικές (01) – Πολεοδομικές (02) – Γεωλογικές (20) – Περιβαλλοντικές (27) – Τοπογραφικές (16) – Συγκοινωνιακές (10)

Η Mελέτη αφορά στην σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Καλλικράτειου Δήμου Θέρμης με έδρα τη Θέρμη. Για την ως άνω μελέτη υπογράφηκε Σύμβαση στις 30-12-2003. Η σύμπραξη των μελετητών παρέδωσε το Β1΄ Στάδιο της μελέτης εμπρόθεσμα στον Οργανισμό Ρυθμιστικού στις 16-3-2006, ενώ επαναϋποβλήθηκε μετά από διορθώσεις της επίβλεψης στις 12-3-2008, στις 11-9-2008 και στις 3-2-2009. Η πρόταση του Β1΄ Σταδίου διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τις γνωμοδοτήσεις του τότε Δήμου Βασιλικών.

Η Mελέτη στάλθηκε στους φορείς για γνωμοδότηση.